Startsidan Verksamhet Bilder från verkstan   Om företaget Kontakt
   

    Detta är ett kortfattat sammandrag från bygget av en 454 till en 1972 Corvette Convertilble.

    Bilens ägare ville ha en motor som liknade den klassiska LS6-motorn, vilken kunde väljas som option i Corvetten 1971, men med ett delvis
    modernare innehåll, som t ex hydraulisk rullkam istället för den gamla mekaniska med glidlyftare som kom med LS6-motorn 1970.

    Ett krav var dock att bilens originalhuv skulle passa utan modifieringar, och då fanns inga andra insug att tillgå förutom det av GM
    specialtillverkade Corvette-insuget till just de LS6-motorer som monterade i 1971 års Corvetter.
    Så man kan egentligen säga att denna motor byggdes upp runt insuget, vilket visade sig vara lite av en utmaning...

    Här tar projektet sin början med grundlackering (epoxiprimer) av block, toppar och diverse delar.

 

 

 

     Och sedan ett par lager Chevy "Hugger Orange".

 

 

    Kontroll och vägning av kolvar och vevstakar.

    Kolvarna är smidda av lite sportigare modell, men stakarna är original GM "7/16-stakar.
    Stakarna har dock fått bussningar för fullflytande kolvbult, samt skruvar från ARP.

 

 

            Den lättaste kolven vägde 640 gram, så alla andra kolvar ska nu anpassas efter detta.

 

 

    Här ska 1 gram bort..

 

 

     Och här är 1 gram borta...

 

 

     Kontrollvägning av ARP-skruvarna, men här behövdes givetvis inga justeringar..

 

 

     Mätning av rundhet/ovalitiet i storänden.

 

 

     Vägning av storändarna, vilket sedan efterföljs av en vägning av lilländarna.

     Vid vevaxelbalanseringen används sedan 50% av lilländens vikt + 100% av storändens vikt.

 

 

     Här har blocket kommit upp i ett motorstativ, och vevaxeln har också kommit på plats.

 

 

     Och kolvarna monteras på vevstakarna. 

 

 

     Första kolven på väg in i sin cylinder.

 

 

     Och här sitter alla 8 på plats.

 

 

     Här ställs motorn i exakt TDC (Top Dead Centre) och gradskivan nollas.

 

 

     Sen byts indikatorklockan till en annan modell, och här mäts kamaxeln in.

 

 

     Efter att kamaxelns inställning är kontrollmätt så pressas svängningsdämparen på, och här är det ALLTID specialverktyget som gäller.
     Man får aldrig slå dit svängningsdämparen.

 

 

     Och när svängningsdämparen är på plats så kontrolleras att TDC verkligen stämmer med nollmarkeringen på svängningsdämparen.

 

 

     Sen var det dags för uppmätning av förbränningsrummen.
     Lite fett på kanten, för att glasplattan ska täta mot toppen.
     Sen kollar man med en byrett hur mycket T-röd som ryms, och justerar så att alla 8 förbränningsrum blir exakt lika stora.

 

 

     Dags att lägga på topparna.

 

 

     Klart!

 

 

     Lite detaljbilder.

 

 

     Dags för vipparmsskruvar och guide-plates.

 

 

     Mätning av stötstångslängder.

     Det går att komma ganska nära genom att räkna ut längden när man har valt kamaxel, lyftare, toppar och topplockspackningar.
     Men inte tillräckligt nära om man är noga, så jag väljer att mäta längden när alla delar har kommit på plats.

 

 

     Nu vet vi stötstångslängden, och kan fortsätta att montera ihop resten.

 

 

     Här är stötstänger & vippor framplockade.

 

 


     Här görs ett första geometritest med "stela" lyftare för att se var rullen hamnar på ventilskaftet.

 

 

     Avtrycket såg perfekt ut, så det vara bara att börja montera!
     Först lite "assembly lube" på alla ytor..

 

     Och sen var det dags för ventiljustering - eller lyftarnas "pre load", rättare sagt.

 

 

     Här är justeringen klar, och insuget har också kommit på plats.

 

 

     Då var det dags att veva fram olja till alla smörjställen i motorn, så att hela den trycksatta delen av oljesystemet är helt fyllt direkt
     vid första startögonblicket.
     Detta görs med ett specialverktyg och en vanlig borrmaskin/skruvdragare, och vad man gör är att sätta fart på oljepumpen.

 

 

     Sen testas vipparmsgeometrin (igen) med oljefyllda lyftare.

 

 

     Klart! 

 

 

     Dags att mäta upp spelet för oljepumpens drivaxel..

 

 

     Sen ställs oljepumpens drivaxel i rätt läge för att få rotorn att peka åt rätt håll när fördelaren monteras.

 

 

     Sen är det bara att trycka/vrida i fördelaren så att den kopplar med oljepumpens drivaxel .

 

 

     Här är motorn i princip klar för körning i bromsbänken. 

 

     Till toppen